logo

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka

Logotypy

Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2018/2019

Szanowni Nauczyciele - Opiekunowie

Uprzejmie informuję, że wydłużony został termin naboru wniosków do Konkursu Opiekun Stypendysty Roku 2018/2019. Nabór potrwa do 28 czerwca br.

Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian. Dokumenty należy dostarczyć ww. terminie (decyduje data wpływu do MSCDN) na adres:

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Warszawie

ul. Świętojerska 9

00-236 Warszawa

 

Marcin Pawlak

/-/

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w WarszawieLogotypy